نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی دام ، طیور و صنایع وابسته

محل برگزاری نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته در سال ۹۹