نرخ و قیمت امروز انواع جو دامی تضمینی در کشور در حال حاضر

نرخ و قیمت امروز انواع جو دامی تضمینی در کشور در حال حاضر با توجه به ارزش غذایی و اهمیت این محصولات مورد توجه متقاضیان این محصولات است .

نرخ جو دامی را به سادگی می توان به دست آورد و روی آن برنامه ریزی نمود .

در کشور ما به دست آورد نرخ جو دامی تنها با تماس گرفتن بنگاه های معتبر و فعال به دست می آید .

محصولات خوراک دامی با توجه به تاثیرات مختلفی که زمان های مختلف زندگی دام دارند نیز دسته بندی می شوند .

در ادامه مراحل مختلف زندگی دام را به اختصار جهت شناسایی نام خواهیم برد .

مراحل مختلف زندگی گاو ها :

۱- رشد
۲- جفتگیری
۳- آبستنی
۴- شیر دهی
۵-دوره ی خشکی
نیاز غذایی دام در هر کدام از این دوره ها با یکدیگر متفاوت هستند و باید به آن توجه ویژه نمود .

اما اگر دام در در دوره‌ی خاصی از این مراحل نباشد به جیره ی نگهداری دریافت می کند.

این جیره صرفا برای زنده ماندن دام به آن ها داده می شود که ویژگی های مخصوص به خود را دارد .

در هنگام تهیه ی خوراک های دامی چندین نکته باید رعایت شود که بسیار موثر است .

در ابتدا باید توجه داشت که محصولات خوراک دامی تمامی نیاز های مربوط به دام را تهیه کنند .

به خصوص اگر دام و طیور در دوره‌های خاص یعنی شیر دهی و آبستنی قرار دارند .

این خوراک های دامی باید خوش خوراک باشند که خوش بختانه جو این ویژگی را دارد .

جوی خوراک دامی بوی بسیار خوبی دارد که موجب تحریک اشتهای دام نیز می شود .
. انواع دیگر خوراک های دامی مانند کنجاله ها، سبوس ها و … نیز برای رشد دام مهم هستند .

برای کسب اطلاعات بیشتر خرید این محصولات کارشناسان ما همواره در دسترس هستند

نرخ جو دامی