سبوس جو تهران باکیفیت

نرخ جو قزاق با کیفیت

با دقت در نرخ جو قزاق با کیفیت می توان دریافت که این محصول از انواع جو ای می باشد که مراحل تولید آن به شکل مناسب و مطلوبی انجام گرفته است .

طبیعتا مطلوب بودن این مراحل  نیز بز قیمت آن تأثیر میگذارد و قیمت آن را از بیشتر دیگر انواع خارجی و داخلی بیشتر می کند.

اما جو قزاق با کیفیت با داشتن قیمت بالاتری نسبت به دیگر محصولات هم نوع خود ، توانسته با ارائه ی ویژگی های های مخصوص و داشتن کیفیت بالا ، کاملا مقرون به صرفه باشد و برای دام بسیار توصیه می گیردد.

نرخ قیمت در انواع جو

انواع جو همانطور که در کیفیت متفاوت هستند در قیمت نیز تفاوت دارد.

بین انواع جو خارجی و داخلی ، کیفیت انواع خارجی بیشتر بوده و بیشتر خرید و فروش میگیردد.

همچنین میان انواع خارجی نیز تفاوت کیفیت مشاهده می شود که در بین بهترین های آن جو روس و قزاق قرار دارد که جو روس اندکی در مرغوبیت بهتر از جو قزاق است. باز هم در بین هرکدام از انواع جو روس و قزاق تفاوت کیفیت وجود دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچه کیفیت افزایش یابد قیمت نیز اقزایش می یابد.

در دیگر انواع خوراک دام مثل سبوس و گندم نیز این موضوع دارای اهمیت است.

کانال اطلاع رسانی بازرگانی کهن نرخ قیمت های انواع جو را در اختیار عموم قرار می دهد.