نرخ جو خارجی

نرخ جو خارجی بندر امیر

نرخ جو خارجی بندر امیر در مقایسه با نرخ جو داخلی ،بالا می باشد اما آنچه سبب این تمایز نرخ شده کیفیت آن می باشد که جو خارجی بسیار مرغوب تر است.
اگر بتوان به صورت روزانه قیمت انواع جو خارجی را دنبال نمود ، متقاضی به آسانی محصول مورد نظر خود را در زمان مناسب یعنی هنگامی که ثبات قیمت وجود داشته باشد و یا از قیمت کمتری برخوردار باشد ،می تواند تهیه نماید.

تعیین نرخ جو خارجی

نرخ جوخارجی را عواملی تعیین می کنند که هر کدام در جایگاه خود تأثیر زیادی در قیمت آن دارد. برخی از این عوامل عبارتند از هزینه های مربوط به باربری و انبارداری که باید بصورت ویژه ای انجام گیرد ، مکان و محیط جغرافیایی محصول ، نوع کشت و برداشت و… .

این عوامل از مقصد تا بنادر کشور می باشد و پس از آن ها هزینه ی ارسال به نقاط مختلف کشور نیز به آن افزوده می شود.

بازرگانی کهن این امکان را فراهم نموده تا در کانال اطلاع رسانی کهن نرخ انواع جو خارجی را ملاحظه نمایید.

اثر بندر امیر در نرخ محصول

بندر امیر آباد را می توان یک بندر مهم از نظر بازرگانی در نظر گرفت که در نرخ محصولات اثر گذار است .

انواع جو و گندم از نمونه های محصولات موردنیاز دامدار می باشد که در بندر امیر از کشور های خارجه وارد می گردد.