میزان نرخ فروش انواع محصول جو در حال حاضر در ایران

میزان نرخ فروش انواع محصول جو در حال حاضر در ایران به علت ضروری بودن این محصولات رونق نسبتا خوبی دارد . زیرا این محصولات ارزش غذایی بالایی دارند .

نرخ فروش جو  را عوامل متعددی معین می کند .

از جمله ی آن ها می توان به کالا های جانشین و علاوه بر آن کالا های مکمل اشاره نمود .

کالا های جانشین محصول طیف وسیعی از خوراک های دامی هستند .

اما کاملا واضح و مبرهن است که این محصولات و خوراک های دامی قابلیت کامل جانشینی را ندارند .

با این حال در برخی اوقات می توانند مطلوبیت مورد نظر را به دام و طیور بدهند.

دام داران و به طور کلی متقاضیان این محصولات برای نرخ فروش جو  و اطلاعات مربوط به آن ارزش بسیار زیادی قائل هستند .

زیرا در نهایت امر به خرید مقرون به صرفه برای ایشان منتهی خواهد شد .

یکی از مهم ترین خوراک های دامی در حال حاضر محصول جو است .

اما اهمیت این محصول در چیست ؟

برای توضیح سوال بالا بهتر است بدن جان داران را به یک خانه تشبیه کنیم .

مهم ترین رکن برای ساخت خانه آجر است .

پروتئین در بدن جان داران در حکم آجر ساختمان و خانه است .

محصول جو این رکن بسیار مهم و اساسی را دارد .

به همین دلیل است که همواره متقاضیان زیادی به دنبال محصول جو هستند .

و بازار آن از رونق بسیار خوب و بی نظیری بهره می برد .

دسته بندی اولیه ی محصول جو :

۱- محصول جوی داخلی
۲- محصول جوی خارجی
وب سایت گندم و جو  و وب گاه کهن ترید  برای دادن اطلاعات بیشتر به متقاضیان ایجاد گشته است .

نرخ جو روسیه