میزان قیمت های محصول سبوس جو با کیفیت در کشور ما

میزان قیمت های محصول سبوس جو با کیفیت در کشور ما به چه صورت است ؟ چگونه می توان بهترین های ا نواع این محصولات را به سادگی یافت ؟

برای نشان دادن ارزش سبوس جو تنها کافی است تا میزان پروتئین آن را در یابیم .

سبوس جو  یکی از انواع متعدد خوراک های دامی است .

خوراک های دامی طیف بسیار وسیعی دارد .

اما نکته ی مهم این است که بتوان این محصولات را به نحوی در سبد غذایی دام جای داد که غنی باشد .

منظور از غنی بودن چیست ؟

در حقیقت پروتئین و ویتامین های مورد نیاز باید به دام برسد .

اما این پروتئین ها برای بدن دام حکم آجر های یک ساختمان را دارند .

دیگر مزیت های جو این است که بوی بسیار خوبی دارد .

همین بوی خوب جو موجب می شود تا اشتهای دام تحریک شود .

اما سبوس یک خاصیت منحصر به فرد هم دارد .

و آن این که این محصولات سبک هستند .

و به دلیل سبک بودن ، هضم بسیار ساده تری از دیگر خوراک های دامی دارند .

سود دام داران و طیور داران به قیمت خوراک های دامی نیز بستگی دارد .

بیش ترین هزینه ای که دام داران صورت می دهند برای خوراک های دامی است .

بر آورد هزینه ای از خوراک های دامی موجب می شود تا بشود سود های حاصل دام داری را محاسبه نمود.

در ادامه برخی از وب سایت های مهم را معرفی می نماییم .

وب سایت هایی که برای رساندن اطلاعات ضروری هستند .

برخی از وب سایت های مهم :

۱- وب سایت گندم و جو
۲- وب گاه جامع کهن ترید

جو روسیه امروز