میزان قیمت روز انواع محصول جو تضمینی در کشور

میزان قیمت روز انواع محصول جو تضمینی در کشور با توجه به عوامل متعددی مشخص می شود . از جمله ی  آن به نرخ ارز می توان اشاره کرد .

جو تضمینی  برای فروش نیاز دارد .
منظور از این تضمین ،ضمانت در کیفیت و قیمت است .
جو تضمینی به دام دار می دهد که روی سود خالص دام موثر است .
تضمین از این لحاظ است که بهترین قیمت با بهترین کیفیت نصیب دام دار شود .
جو خاستگاه مشخصی ندارد .
اما برخی منشا و خاستگاه این محصول را خاور دور می دانند .
جو از خانواده ی گندمیان است .
نام دیگر گندمیان گرامینه می باشد .
محصولات جو مانند گندم کود دهی می شوند .
جو مانند گندم نشاسته دارد .
اما نشاسته ی داخل جو از گندم کم تر است .
به همین دلیل هضم بسیار بهتر و ساده تری برای دام حیوانات تک معده رقم می زنند .
پروتئین داخل جو باید در حدود چهار درصد باشد .
غنی سازی شیر دام با همین پروتئین صورت می گیرد .
تسریع رشد دام هم با همین پروتئین است که اتفاق می افتد .
فیبر داخل جو دستگاه گوارش دام را به خوبی به کار می اندازد .
طبق تحقیقات چیزی در حدود نیمی از هزینه های دامی به خوراک دام بر می گردد .
در ادامه برخی از عواید حاصل از دام را معرفی خواهیم نمود .

برخی از عواید حاصل شده از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
وب سایت های کهن ترید و گندم و جو  به معرفی خوراک های دامی می پردازند .
قیمت خرید سبوس سنتی