میزان قیمت خرید انواع محصول و نهاده جو تضمینی در لحظه

میزان قیمت خرید انواع محصول و نهاده جو تضمینی در لحظه را باید از مبادی قابل اعتماد دنبال نمود . دام داران و طیور داران با توجه به این اطلاعات خرید می کنند .

قیمت خرید جو  با توجه به عوامل مهمی معین می شود .

عواملی که به نوعی برای تمامی خوراک های دامی  صدق می کند .

دام داران و طیور داران و به طور کلی فعالان این عرصه به این قیمت های نیاز دارند .

برای توضیح بهتر باید بدانیم برای مثال قیمت خرید جو  چه تاثیراتی بر دام داران دارد .

طبق تحقیقات بسیار گسترده ای که صورت گرفته است ، عنوان شده است که بیش ترین هزینه هایی که بر دام داری صورت می گیرد برای خوراک دام است .

محصول و نهاده ی جو یکی از مهم ترین اعضای خانواده ی خوراک دامی است .

این اهمیت دلایل متعددی دارد .

اما یکی از مهم ترین این دلایل این است که دام داران و طیور داران به علت ارزش غذایی این محصول آن را استفاده می کنند .

یکی دیگر از دلایل اهمیت آن هم بوی بسیار خوب جو است .

دانه های جو برای تحریک اشتهای دام به نحو بسیار خوبی عمل می کنند .

گوارش دام با توجه به فیبر داخل جو به خوبی کار می کند .

اما محصولات خوراک دامی دیگری هم علاوه بر جو  در دسترس دام داران و طیور داران است .

تنها کافی است تا بتوانند محصول مناسب و مقرون به صرفه ای برای خود بیابند .

در ادامه برخی از خوراک های دامی متنوع اما مهم را معرفی خواهیم نمود .

برخی از خوراک های دامی مهم :

۱- گندم
۲- حو
۳- ذرت
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها

جو تضمینی امسال