میزان قیمت خرید انواع محصول و غله جو امروز در کشور ما

میزان قیمت خرید انواع غله جو امروز در کشور ما با توجه به انواع متعدد این محصولات متفاوت است . اما به سادگی می توان قیمت این محصولات را به دست آورد .

قیمت جو امروز به سادگی معین نمی شود .

زیرا این محصولات تنوع بسیار زیاد و فراوانی دارند .

دام داران و طیور داران برای دانستن قیمت جو امروز روش های زیادی دارند .

اما انواع مختلف محصولات خوراک دامی به خصوص جو باعث تفاوت در قیمت ها شده است .

برای مثال یک محصول جو مانند جوی کشور روسیه دو مدل شناخته شده دارد .

این دو مدل جوی سفید و جوی معمولی هستند .

این دو محصول از لحاظ ظاهری کاملا قابل شناخت هستند .

اما بر اساس مبادی ورود محصول جو ، انواع متعددی برای آن شناخته شده است .

بهتر است در ابتدا بدانیم جو خاستگاه معین و مشخصی ندارد .

البته برخی آن را به کشور های آسیای شرقی نسبت می دهند .

اما امروزه در اکثر کشور های جهان موجود است .

این محصولات به علت تنوعی که دارند کیفیت های متفاوتی هم دارند .

دام داران با توجه به نیاز و سرمایه ی خود اقدام به انتخاب انواع متفاوت این محصولات می کنند .

مهم است بدانید نتیجه و سود نهایی دام داری ها با قیمت همین محصولات است که صورت می گیرد .

برخی از کشور های صادر کننده ی جو :

۱- کشور آلمان
۲- کشور قزاقستان
۳- کشور روسیه
۴- کشور برزیل
۵- کشور اوکراین
وب سایت گندم و جو و وب گاه کهن ترید نیز در این مسائل نقش دارند .

سبوس جو دامی باکیفیت