میزان قیمت خرید انواع محصول سبوس گندم دامی امسال

میزان قیمت خرید انواع محصول سبوس گندم دامی امسال در کشور مانند با نوساناتی به خصوص در بازار ارز مواجه بوده است که سعی در ثابت نگاه داشتن آن انجام شده است .

سبوس گندم دامی  یکی از مهم ترین خوراک های دامی است .

این محصول در کشور ما به سادگی یافت می شود .

زیرا سبوس گندم دامی مستقیما از گندم به دست می آید .

گندم هم به علت قوت غالب بودن در کشور ما به وفور یافت می شود .

بنگاه های آرد سازی به طور مستقیم مسئول فروش این محصولات هستند .

اما این محصولات هم درست مانند برخی دیگر از خوراک های دامی نپذیرفتنی هایی دارند .

منظور از نپذیرفتنی چیست ؟

در حقیقت منظور از این واژه محدودیت هایی است که روی این محصولات اعمال می شود .

و با گذشتن از این فیلتر ها می توان به بهترین نوع از این محصولات دست یافت .

اولین نکته به میکرو ارگانیسم ها باز می گردد .

واضح است که این میکرو ارگانیسم ها نباید از حد مجاز بیش تر باشد .

زیرا در این صورت با استاندارد ملی این محصول هم خوانی ندارد .

یکی دیگر از این نکات مربوط به بوی ترشیدگی است .

در حقیقت هر نوع بوی غیر طبیعی و یا بوی ترشیدگی به نپذیرفتنی بودن آن محصول دامن می زند .

در ادامه ی این خبر به معرفی برخی از وب سایت ها می پردازیم .

وب گاه هایی که در آن می توان به انواع این اطلاعات دست یافت .

و به دام داران کمک می کند تا انتخاب هایی مقرون به صرفه و صحیح را داشته باشند .

برخی از مهم ترین وب گاه های دامی :

۱- وب گاه گندم و جو
۲- وب سایت کهن ترید

سبوس گندم باکیفیت تهران