مقدار و نرخ فروش انواع نهاده جو روسیه امروز در کشور ما

مقدار و نرخ فروش انواع نهاده جو روسیه امروز در کشور ما به سادگی یافت می شود . تنها کافی است تا عبارت های مربوط به این محصولات را بیابید .

فروش انواع جو در کشور ما رونق خوبی دارد .

اما این محصول ویژگی هایی برای شناخت دارد .

ویژگی هایی که خرید و فروش انواع جو را تحت تاثیر قرار داده است .

جو شکل های متعددی دارد. اما در ابتدا به دسته بندی اولیه ی این محصول در کشور می پردازیم .

دسته بندی که تفاوت های اولیه را مشخص می سازد .

و انتخاب را برای دام داران و طیور داران و به طور کلی متقاضیان بسیار ساده تر می کند .

دسته بندی اولیه ی خوراک های دامی :

۱- جوی داخلی
۲- جوی خارجی
حوی داخلی را افراد به مرغوبیت می شناسند .

زیرا از لحاظ استاندارد داخلی حرفی برای گفتن دارد .

برای مثال میزان پروتئین داخل آن بسیار مناسب است .

اما متاسفانه اندکی گران است .

گران بودن این محصول هم برای دام داران مهم است .

یکی از دلایل گران بودن جوی داخلی کشور ما به عرضه ی کم آن بر می گردد .

زیرا زمین های زیر کشت زیادی برای این محصول وجود ندارد .

به همین دلیل نسبت به نوع خارجی این محصولات عرضه ی کم تری دارد .

اما جو های خارجی با این مشکل رو به رو نیستند .

برای مثال جوی کشور روسیه را بررسی می نماییم.

روسیه یکی از پهناور ترین کشور های جهان است .

به همین دلیل از لحاظ عرضه ی این محصولات بسیار قابل توجه است.
برخی از وب سایت های مهم و تضمینی برای خرید جو وب سایت گندم و جو  و وب گاه کهن ترید  هستند.

سود جو خارجی