مقدار فروش عمده نهاده سبوس جو دو کوب در کشور ما در حال حاضر

مقدار فروش عمده نهاده سبوس جو دو کوب در کشور ما در حال حاضر به علت هایی چون رونق داشتن خوراک های دامی نسبتا زیاد و قابل توجه گشته است .

فروش سبوس جو  درست مانند دیگر خوراک های دامی با چالش هایی رو به رو است .

اما خوب است بدانید به طور کلی خرید و فروش سبوس جو  در کشور ما رونق دارد .

سبوس در کلمه به معنای دور ریختنی است .

اما در خوراک های دامی به هیچ عنوان این معنا را ندارد .

منظور از سبوس پوست محصول اصلی است .

دام داران و دیگر متقاضیان خوراک های دامی برای این سبوس ها ارزش ویژه ای قائل هستند .

اما علت اهمیت این محصولات در چیست ؟

سبوس ها طی یک عملیات آسیابانی از محصول اصلی جدا می شود .

و پس از جدا شدن تمامی ویژگی های محصول اصلی را حفظ می نمایند .

یکی از مهم ترین این ویژگی ها پروتئین داخل جو است .

سبوس جو قادر است دقیقا به انداره ی خود محصول جو حفظ ارزش کند .

و در حدود چهار درصد از پروتئین را درون خود نگه دارد .

دام داران به علت زود هضم بودن این محصول هم به استفاده ی آن می پردازند .

زیرا در نهایت هضم ساده ی این محصول گوارش دام را تحت حالت خوبی قرار می دهد .

در ادامه ی همین خبر برخی دیگر از ویژگی های جو را به اختصار بیان می کنیم .

همین ویژگی های موجب مهم شدن محصول جو در میان متقاضیان گشته است .

برخی از ویژگی های جو :

۱- فیبر
۲- نشاسته
۳- پروتئین
وب سایت گندم وجو  و وب گاه جامع ما  اطلاعات ویژه ی دیگری هم دارد .

سبوس جو درجه یک