قیمت سبوس گندم

مرکز خرید جو روس بندر امیرآباد

با در نظر داشتن یک مرکز خرید مناسب برای تهیه ی جو روس بندر،می تواند از کیفیت و قیمت محصول اطمینان داشته باشد. بهتر است در انتخاب مرکز خرید محصول دقت نماییم.

.این محصول را  جو روس بندر نام نهاده اند زیرا آن را از خارج از کشور که مقصد آن کشور روسیه  است به بنادر  دریای خزر ارسال می نمایند
.اصلی ترین بنادر بازرگانی دریای خزر که این محصول را دریافت می کنند ، بندر انزلی وبندر امیرآباد وبندر نوشهر  می باشد

کاربرد جو روس

.کاربرد های جو روس  بسیار زیاد می باشد اما مهم ترین آن   علاوه بر مصرف بصورت مستقیم توسط دام ، استفاده در کنسانتره   و  بطور کلی  مصرف غیر مستقیم آن  می باشد
.در تولید کنسانتره محصولات خوراک دام ، برخی کارخانجات  جو روس را در کنار دیگر محصولات مانند کنجاله  و همچنین مواد مورد نیاز  قرار می دهد و دام آن را مصرف می نماید
.جو روس  را می توانید از طریق تماس  با بازرگانی کهن سفارش دهید