قیمت خرید سبوس گندم درجه یک تهران چقدر کاهش یافته است ؟

قیمت خرید سبوس گندم درجه یک تهران چقدر کاهش یافته است ؟ آیا در سال های گذشته افزایش قیمت برای این محصولات وجود داشته است ؟

خرید سبوس گندم  برای دام داران بسیار مهم است .

به همین دلیل است که قیمت خرید سبوس گندم و بالا و پایین رفتن آن هم بسیار اهمیت دارد .

در سال های گذشته با بالا رفتن نرخ ارز و به تبعیت آن محصولات خوراک دامی ، نرخ سبوس هم بالا تر رفته است . محصولات خوراک دامی تنها برای سیر شدن دام نیستند .

در حقیقت ارزش غذایی این محصولات است که موجب شده است تا دام به این محصولات نیاز اساسی پیدا کنند .

برای مثال سبوسی که از گندم به دست می آید سرشار از پروتئین ، نشاسته و فسفر می باشد .

پروتئین داخل محصولات خوراک دامی اهمیت بسیار زیادی دارد .

این پروتئین روی رشد دام اثر بسیار زیادی دارد .

در واقع به سرعت دادن آهنگ رشد دام معروف است .

تاثیر دیگر پروتئین داخل این محصولات روی غنی سازی شیر دام است .

شیر دام و گوشت آن به صورت مستقیم روی سفره ی خانوار موثر است .

به همین دلیل است که باید با کیفیت بسیار بالایی در دسترس جامعه و خانوار قرار بگیرد .

در ادامه برخی از عوایدی که از دام حاصل می شود را معرفی خواهیم نمود .

برخی از عواید حاصل شده از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  برای معرفی غله های دامی ایجاد شده اند .

سبوس گندم عمده