جو دامی ایران

قیمت جو روسیه خارجی در بندر

قیمت جو روسیه خارجی در بندر به سادگی قابل دستیابی است.تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می توان به این مهم دست پیدا کرد.

قیمت جو  به سادگی قابل دستیابی است.

اما مسئله ی مهم تری هم وجود دارد.

این مسئله این است که چه نوع جویی مورد نظر خریدار یا دامدار می باشد.

انواع عمده ی جو:

۱-جو داخلی
۲-جو خارجی
اما قیمت جو تنها به نوع داخلی یا خارجی بودن آن منتهی نمی شود.

بلکه نوع خارجی آن هم انواع متفاوتی دارد.

انواع متفاوت قیمت های مختلفی از این محصول را ارائه می دهد.

اما یک مسئله ی دیگر هم برای دامدار پیش می آید.
مسئله ی کرایه ی حمل بار که روی ارزش جو هم موثر می باشد.

به صرفه ترین انتخاب برای دامدار این است که از محل نزدیک تر خریداری کند.

بنادر شمالی مثل بندر امام خمینی، بندر نوشهر و بندر امیر آباد در شمال کشور قرار دارد. این بنادر تمامی ناحیه ی شمالی را پوشش می دهد.
اهمیت قیمت این محصول از این جهت نیز می باشد که روی سفره ی خانواده های ایرانی و همچنین در بعضی صنایع دیگر مستقیما دخیل هستند.
بسیار مهم است که دامداران بتوانند روزانه به قیمت محصولات دست پیدا کنند.

گروه بازرگانی کهن وبسایتی  برای کلیه ی محصولات غله و دام دارد.
علاوه بر آن وبسایت تخصصی هم در رابطه با گندم و جو طراحی شده است و نیاز دامداران را برطرف می کند.