قیمت جو خارجی

قیمت انواع جو در سال ۹۸

قیمت انواع  جو‌ در سال 98 تفاوت های زیادی با قیمت همین محصول در سال های قبل از این دارد و علت این تفاوت بازار ارز می باشد.

جو  در امسال که مجزا از سال های قبل است از لحاظ قیمت متاثر از عوامل زیادی می باشد.

شاید بهتر باشد بدانید قیمت این محصولات روی فاکتورهای بسیار زیادی موثر می باشد.

فاکتورهای تاثیر گیرنده از  جو در سال از لحاظ قیمت:

۱- قیمت گوشت
۲-قیمت شیر
۳-قیمت پشم
گندم و جو بخش بزرگ و قابل توجهی خوراک و غله های دامی را تامین می کند.

گندم و جو همچنین به صورت عمده وارد کشور می شوند.

بخش بزرگی از واردات به خصوص در سال 98 کشور را به خود اختصاص می دهند.
در تغذیه ی حیوانی مانند گاو شیری از یکی سیستم های موجود استفاده می شود،

یکی از سیستم ها تغذیه با غلات و علف خشک می باشد.

سیستم دیگر،تغذیه با علف خشک ،غلات و سیلاژ است. و در نهایت سیستمی که جیره های کاملا مخلوط به تغذیه ی گاو می پردازند.
با توجه به فاکتورهای خاص، یکی از سیستم های تغذیه را پیاده می کنند.
به هر حال واضح است که جو، یکی از خوراک های بسیار خوب برای تغذیه ی دام می باشد. و قیمت انواع جو برای دامداری ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
این محصول برای نشخوار کنندگان و غیر نشخوار توصیه می شود.

اطلاع از قیمت انواع جو

گروه بازرگانی کهن وبسایتی  جهت رفاه حال دامداران برای اطلاع لیست تمامی محصولات دامی ایجاد کرده است.
هم چنین وبسایت گندم و جو  به صورت تخصصی پاسخگوی مشتریان و دامداران عزیز می باشد.