فروش جو در سال ۹۸

فروش جو در سال ۹۸ چالش های مخصوص به سال جدید را با خود در پی و به همراه دارد. چالش هایی که با آگاهی دام داران از بین می روند.

فروش جو  به یکی از مهم ترین بازار های داخل کشور ایران مبدل گشته است.

علت اهمیت فروش جو  در نیاز دام و طیور نهفته شده است.

بسیار مهم است بدانید که جو سهم نسبتا بزرگی در واردات به کشور را بر عهده گرفته است.

سهم این محصول در واردات به معنای اهمیت ویژه ی آن است.

اما علاوه بر این معانی دیگری هم می دهد.

معنی دیگر واردات بالای محصول جو در قیمت این محصول نهفته است.

به این معنا که عرضه ی بالا در نهایت به قیمت کم تر منجر می گردد.

قیمت کم تر هم در انتها سود دام دار را افزایش می دهد.

اما قیمت پایین تر این محصولات به معنای کیفیت پایین تر نیست.

کیفیت محصولات خوراک دامی مستقیما روی عواید حاصل از دام اثر دارد.

بعضی از عواید حاصل از دام:

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
تاثیر کیفیت خوراک دام روی گوشت از لحاظ آهنگ رشد این محصولات است.

و آهنگ رشد این محصولات برای خانواده ها هم بسیار مهم است.

عرضه ی بالا تر محصولات دامی مانند گوشت قیمت کم تر آن را برای خانواده فراهم می کند.
گروه بازرگانی کهن وب سایت بزرگی  برای معرفی خوراک های دامی ایجاد کرده است.

علاوه بر آن وب سایت داخلی گندم و جو معرفی این دو محصول را بر عهده گرفته است،

سبوس گندم درجه یک

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید