رونق بازار جو روسیه بندر امیر آباد چگونه است ؟

رونق بازار جو روسیه بندر امیر آباد چگونه است ؟ آیا بازار محصولات خوراک دامی و غله ای رونق خود را مانند سابق حفظ نموده است ؟

بازار جو روسیه  به علت تعدد محصولات سخت تر بررسی می شود .

برای بررسی بازار جو روسیه  در ابتدای امر باید انواع مختلف و متفاوت این محصول را شناسایی کرد .

جوی محصول کشور روسیه از لحاظ ظاهری به سادگی قابل تشخیص می باشد .

ظاهر این محصول با دیگر محصولات خارجی تفاوت هایی دارد .

برای مثال هنگام مقایسه ی محصول جوی قزاقستان با جوی روسیه می توان  برخی از تفاوت های آن را متوجه شد .

جوی روسیه سفید تر و درشت تر از جوی محصول کشور قراقستان می باشد .

حقیقت ماجرا این است که تنها کیفیت و میزان پروتئین این محصولات است  که مهم می باشد .
میزان پروتئین محصول جو به صورت تقریبی باید چهار درصد باشد .

تامین پروتئین مورد نیاز دام هم به این صورت شکل می گیرد .

آهنگ رشد دام تسریع می شود .

علاوه بر آن غنی سازی شیر دام هم در همین موقع صورت می گیرد .

هم چنین دانه های خوش بوی جو موجب تحریک اشتهای دام می شوند.

فیبر داخل جو نیز برای دستگاه گوارش دام حیاتی است و سبب بهبود آن می گردد.

در ادامه برخی از عوایدی که از دام حاصل می شود را معرفی خواهیم کرد .

برخی از عواید حاصل شده از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
وب گاه گندم و جو  صرفا معرفی همین دو محصول را صورت می دهد .

اما وب سایت کهن ترید  انواع غله های دامی را به مصرف کنندگان معرفی می نماید .

سبوس جو مرغوب