انواع جو

انواع جو داخلی و خارجی خوراک دام در کشور در سال 98

انواع جو داخلی و خارجی خوراک دام در کشور در سال 98 بسیار متنوع اند. تقاضای زیاد برای خرید جو سبب شده این محصول با قیمت های مختلفی در بازار عرضه گردد.

انواع جو با توجه به تعدد و تنوع این محصولات به وفور یافت می شوند .

بهتر است در ابتدا انواع جو را دسته بندی نماییم .

این محصولات به دو دسته ی اساسی تقسیم می شود .

دسته بندی اولیه ی محصولات جو :

۱- جوی داخلی
۲- جوی خارجی
کشور به تولید جو می پردازد .

اما به یکی از نکات بسیار مهم باید اشاره نمود .

کشور ما جزو کشور های بسیار وسیع دسته بندی نمی شود .

به همین دلیل زمین های کشاورزی زیادی برای تولید خوراک های دامی اختصاص داده نشده است .

و همین مسئله موجب کمبود این محصول در کشور شده است .

اما خوب است بدانید خوراک های دامی داخلی بسیار با ارزش هستند .

از لحاظ ارزش غذایی در دسته ی مغذی دسته بندی می شود .

و از لحاظ دارا بودن پروتئین هم بسیار خوب است .

جو های خارجی اما انواع بسیار زیادی دارند .

و از طریق مبادی مانند بندر گاه ها به کشور وارد می شوند .

امروزه روش های قدیمی خرید این محصولات پاسخ گوی نیاز نیست .

زیرا حجم خرید این نهاده ها بسیار زیاد شده است .

به همین دلیل بنگاه تجاری اقدام به ایجاد وب سایت هایی کرده است .

وب گاه هایی که روزانه به تولید اطلاعات خرید خوراک های دامی می پردازد .

برای مثال وب گاه ذرت سویا مخصوص به ایت محصولات است .

و وب سایت گندم و جو  برای این نهاده های دامی اطلاعات خرید را فراهم می آورد .

و در نهایت وب گاه کهن ترید تمای محصولات را معرفی می نماید .