آیا وارد کننده انواع جو خارجی در کشور ما به سود می رسد ؟

آیا وارد کننده انواع جو خارجی در کشور ما به سود می رسد ؟ آیا نتیجه ی فعالیت بنگاه های اقتصادی در رابطه با خوراک های دامی سود قابل توجهی دارد ؟

سود جو خارجی در کیفیت و علاوه بر آن قیمت نسبتا مناسب آن است .

اما در اینجا سوالی مطرح می شود که سود جو خارجی در جیب چه کسانی می رود؟

آیا متقاضیان از این محصولات سود می برند ؟

خوش بختانه پاسخ به این سوال مثبت است و متقاضیان نیز سود می برند .

اما سودی که این افراد می برند از لحاظ مقرون به صرفه محصول مورد استفاده است .

کشور ما در تولید جو نیز نقش دارد و اتفاقا جوی بسیار با کیفیتی را تولید می نماید .

اما به علت گران تر بودن جوی داخلی به علت عرضه ی کم تمایلاتی به سمت واردات این محصولات نیز وجود دارد .

جالب توجه است که این محصولات وارداتی کیفیت های مختلفی نیز دارند .

برای مثال محصولات وارداتی از کشور روسیه از لحاظ ظاهری نیز با هم تفاوت های قابل توجهی دارند و برای مثال می توان جوی سفید و جوی زرد رنگ را نام برد .

این محصولات با هر کیفیت و هر قیمت به کشور وارد می شود و وظیفه ی متقاضیان شناخت بهترین شکل این محصولات است .

یکی از روش های شناخت این محصولات از طریق آنلاین صورت می گیرد .

و درگاه های آنلاین قادر هستند تا بهترین شکل محصولات را به متقاضیان معرفی نمایند .

در ادامه ی همین مقاله برخی از معتبر ترین درگاه‌ها را برای افراد فعال در خوراک های دامی و طیوری نام خواهیم برد .


برخی از درگاه های معتبر و بسیار مهم دامی :

۱- درگاه گندم و جو

۲- درگاه جامع کهن ترید
۳- وب گاه ذرت و سویا

سود جو خارجی