قیمت خرید بهترین انواع سبوس گندم درجه یک کرج امروز چقدر است؟

خرید جو و گندم درجه یک خوراک دام در کشور به چه طریقی صورت می گیرد؟