انواع سبوس دامی دوکوب

‎قیمت جو روسیه دامی

بازار عرضه و تقاضا قبل از هر سوالی به دنبال ارزش اقلام است.برای مثال قیمت جو روسیه دامی چقدر است؟ به صورت آنی میتوان از قیمت اقلام با خبر شد؟

‎در هر کدام از انواع غله ها مهم ترین سوال قیمت آن ها است.جو روسیه  یکی از انواع غله های پر پروتیین است.

علاوه بر پروتیین ویتامین و فیبر دام را هم تامین می کند.

‎انواع جو به صورت عمده:

۱-جو داخلی
۲-جو خارجی

جو روسیه  از بنادر کشور وارد می شود .

دام داران با توجه به مسافت بندر مورد نظر خود را انتخاب می کنند و خرید خود را از آن انجام می دهد.
علاوه بر کشور ما،دو‌ کشور همسایه ی دیگر هم از جوی روسیه بهره می گیرند،

این دو کشور،عراق و کشور افغانستان هستند.
از ویژگی های مهم جو می توان به موارد رو به رو‌ اشاره کرد.

مقاومت در برابر خشکی یکی از این ویژگی های مهم است.

به این ترتیب که می توان گفت جو نسبت به گندم جلوی خشکی مقاومت بیشتری دارد.

نتیجه ی این مقاومت،محصول بیشتر جو می باشد.
در واقع در آب و هوایی که محدود کردن تولید غلات را به وجود می آورد محصول بیشتری از جو ایجاد می شود.
گروه بازرگانی کهن علاوه بر جو غلات دیگری هم برای غذای دام دارد.
برای تماس مستقیم وبسایت ما  را دنبال کنید.
گروه بازرگانی کهن وبسایت دیگری  برای محصول جو دارد که قیمت های روز در آن موجود است.