وارد کننده انواع محصول جو خارجی امروز در کشور

وارد کننده انواع محصول جو خارجی امروز در کشور با توجه به نیاز اساسی دام داران رونق خوبی در تجارتش دارد . محصول جو به نوعی حیاتی محسوب می گردد .

جو خارجی  در کشور ما در تناژ نسبتا بالایی وارد می شود .

اهمیت بالای محصول جو در این است که موجب می شود تا دام از لحاظ تغذیه ای بسیار ارزشمند رشد کند .
جو خارجی در حال حاضر از مبادی مانند بنادر ترخیص می شوند .

بنادر شمالی مسئولیت ترخیص جو هایی را دارند که از روسیه به کشور وارد می شود .

اما علاوه بر روسیه از کشور های دیگری هم به واردات محصول جو می پردازیم .

بنادری که ترخیص محصول جو را انجام می دهند باید تجهیزات مناسبی داشته باشند .

تجهیزاتی که بتوانند ترخیص و انبار داری انواع غله های دامی را به خوبی انجام دهند .

علاوه بر آن نزدیک بودن دام به محل بنادر هم مهم می باشد .

زیرا در نهایت روی کرایه ها موثر خواهد بود .

کشور ما به تولید محصول جو نیز می پردازد .

اما جوی داخلی ما قیمت نسبتا بالایی دارد .

علت گران تر بودن این محصول این است که کیفیت خوبی دارد .

اما سطح زیر کشت محصول جو در ایران زیاد نیست و موجب پایین آمدن عرضه ی آن شده است .

بعضی از کشور وارد کننده ی جو را در ادامه معرفی خواهیم نمود .

برخی از کشور های وارد کننده ی محصولات خوراک دامی :

۱- کشور ایران
۲- کشور افغانستان
۳- کشور عراق
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید در معرفی خوراک های دامی اهمیت دارند .

انواع جو