نرخ قیمت روز انواع محصول سبوس برنج با کیفیت در کشور

نرخ قیمت روز انواع محصول سبوس برنج با کیفیت در کشور در کشور متغیر است .

علت نوسانات قیمتی در این خوراک های دامی به علت تنوع در کیفیت ها صورت می گیرد .

کیفیت سبوس برنج به علت پوسته های مختلف سبوس این محصولات است که متغیر می شود .

برای شناخت انواع متعدد کیفیت سبوس برنج باید آن ها را مستقلا بررسی نمود .

یکی از انواع این محصولات سبوسی است که نزدیک به هفتاد درصد از پوسته ی داخلی را دارد.

که بسیار با ارزش است .

و سی درصد دیگر پوسته ی رویی این محصولات است به همراه دانه های برنج یا همان دانه مرغی مصرف می شود .

مهم است بدانید این شکل از محصولات به نوعی جانشین کمکی محصول سبوس گندم است .

و در بین دامداری ها و مرغداری ها بسیار طرفدار دارد و فروش آن پر رونق است .

یک نوع دیگر از محصولات غله ای است که همان ترکیبات دسته ی اول را به همراه یک تغییر جزئی دارد.

تغییر جزئی آن شیوه ی کوبیدن آن است که دوبار کوبیده شده و نرم تر و یک دست تر است .

نوع دیگر این خوراک دامی پر طرفدار به شیوه ی چهل درصد پوسته ی اول و شصت درصد پوسته ی سوم ترکیب شده است .

این نوع از خوراک های دامی به شکل یک بار چرب و بسیار نرم و آردی است .

و در نهایت نوع آخری که مصرف می شود سبوس دو کوب کامپیوتری و سنتی است .

که صد درصد آن پوسته ی خارجی این محصول است .

در ادامه به معرفی انواع محصولات سبوس دار و مورد توجه به اختصار خواهیم پرداخت .

محصولات سبوس دار :

۱- سبوس گندم
۲-سبوس برنج
۳- سبوس جو
برای کسب اطلاعات بیشتر باید درگاه گندم و جو اشاره نمود .

و علاوه بر آن درگاه جامع کهن ترید انواع خوراک های دامی مهم را معرفی می نماید .

علاوه بر آن محصولاتی مانند ذرت و سویا، جیره ارزان ، سبوس ها و انواع کنجاله ها به صورت مستقل درگاه اینترنتی دارند .

انواع سبوس برنج مرغوب