نرخ فروش جو روسیه خارجی در بندر در حال حاضر

نرخ فروش جو روسیه خارجی در بندر در حال حاضر به فاکتور هایی نظیر قیمت های کالای مکمل و قیمت های کالای جانشین ارتباط معنا داری دارد .

فروش جو  در کشور ما رونق خوبی دارد .

نیاز اساسی به محصولات خوراک دامی فروش جو  را در کشور نیازمند نظارت ویژه کرده است .

محصول جو از خانواده ی گندمیان است .

گندمیان نام دیگری هم دارند .

گرامینه نام دیگر این خانواده است .

بسیار مهم است بدانید که محصولات هم خانواده به یک شکل کود دهی می شوند .

به طور تقریبی شرایط رشد یکسانی نیز دارند .

محصول جو منشا و خاستگاه مشخصی ندارد .

برخی منشا رشد این محصول را به کشور های خاور دور نسبت می دهند .

نکته ی ی مهم این است که در حال حاضر کشور روسیه به علت پهناور بودن محصولات جو را در تناژ بالا تولید می کند . کشور ما یکی از وارد کننده های محصولات جوی خارجی می باشد .

علاوه بر کشور ما برخی دیگر از کشور ها هم به وارد کردن محصول جو می پردازند .

اما نکته ی مهم و قابل توجه این است که کشور ما هم جو تولید می کند .

خوش بختانه جوی خوراک دامی داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است .

اما به علت عرضه ی کم اندکی گران تر محسوب می شود .

برخی از کشور های وارد کننده ی جو :

۱- کشور ایران
۲- کشور عراق
۳- کشور افغانستان
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  معرفی انواع غله های دامی را بر عهده دارد .

سبوس درجه یک

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید