نرخ فروش انواع نهاده جو روسیه تضمینی در امسال در کشور

نرخ فروش انواع نهاده جو روسیه تضمینی در امسال در کشور با توجه به نوسانات بازار ارز و وارداتی بودن بخشی از این محصولات با بالا و پایین هایی مواجه شده است .

نرخ جو روسیه در کشور ما بسیار مناسب است .

زیرا این محصولات درتناژ بالا به کشور وارد می شود .

و عرضه ی آن روی نرخ جو روسیه  اثر گذار است .

جو از خانواده  ایی معروف به گندمیان است .

نام دیگر گندمیان ، گرامینه می باشد .

این محصول خاستگاه و منشا مشخصی ندارد .

اما برخی این محصول را به خاور دور نسبت می دهند .

اما امروزه در بیش تر کشور های جهان وجود دارد .

در حال حاضر کشور ما هم به تولید خوراک های دامی می پردازد .

اما مهم است بدانید در کشور ما به میزان کافی از این محصول وجود ندارد .

خوراک های دامی در کشور ما هم کشت می شود .

خوش بختانه خوراک های دامی ما از کیفیت بالایی بر خوردار است .

اما به علت محدود بودن زمین های زیر کشت ، عرضه ی آن کم است .

روسیه یکی از پهناور ترین کشور های جهان است .

این کشور از لحاظ زمین های زیر کشت موقعیت خوبی دارد .

و قادر است در تناژ های بالا به کشور های دیگر هم صادر شود .

برخی دیگر از کشور های جهان هم به واردات جو می پردازند .

در ادامه به معرفی برخی از این کشور های وارد کننده ی جو خواهیم پرداخت .

برخی از کشور های وارد کننده ی محصول جو :

۱- کشور ایران
۲- کشور افغانستان
۳- کشور عراق
وب سایت گندم و جو  و وب گاه کهن ترید  در تولید اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کنند .

زیرا این درگاه ها قادر هستند تا بهترین خرید ها را صورت بدهند .

سبوس جو درجه یک