نرخ انواع جو زودبار

نرخ در هر یک از انواع جو متفاوت می باشد با این وجود این نرخ با انواع جو زودبار نیز متمایز می باشد زیرا یک ویژگی منحصر به فرد به انواع آن افزوده شوده است.

برای توضیح بهتر باید گفت اگر یک نوع جو نرخ مشخصی داشته باشد در صورتی که ویژگی زودبار شو به آن تعلق بگیرد ، قیمتش افزایش می یابد.

اکثر دامداران معتقدند دریافت سریعتر محصول در قبال افزایش قیمت آن ارزش بیشتری می باشد که می تواند جلوی مشکلات متفاوتی را بگیرد.

تعیین نرخ در انواع جو

در نرخ انواع جو عواملی بسیاری دخیل است اما در هر یک از انواع آن برخی از این عوامل نسبت به هم متمایز می باشند.

یک از مهم ترین عوامل که بین آن ها مشترک می باشد ، آب و هوا و محیط  و نوع کشت جو می باشد که به نسبت کیفیت این عوامل ، در مرغوبیت محصول بسیار مؤثر است.

کانال بازرگانی کهن تمام نرخ انواع جو را در اختیار متقاضیان گرامی قرار داده است.

تاثیر ویژگی زودبار در قیمت دیگر محصولات

هر محصولی که در زنجیره غذایی لازم و حیاتی باشد اگر بتوان بصورت زودبار آن را تهیه نمود ، می تواند از بسیاری مشکلات که بدلیل تأخیر تحویل محصولات بوجود می آید جلوگیری نمود. این محصولات شامل گندم ، جو و کنجاله می باشد.