نحوه های خرید محصول جو روسیه بندر امیر آباد در کشور ما

نحوه خرید محصول جو روسیه بندر امیر آباد در کشور ما را پیش رفت های تکنولوژی تخت تاثیر قرار داده است . اما این روش های جدید مزایای مهمی دارد .

جو روسیه بندر  تنها یکی از طیف بسیار وسیع و بزرگ خوراک های دامی  می دانند .
اما این سه کلمه‌ی جو روسیه بندر معانی بسیار زیادی در دل خود جای داده است .
بهتر است در ابتدا به دسته بندی اولیه ی خوراک های دامی اشاره کنیم .
خوراک های دامی در ابتدا به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم می گردد .
کشور ما خاستگاه محصول جو نیست . اما در تولید جو حرف هایی برای گفتن دارد .
جو یکی از محصولاتی است که باید از لحاظ پروتئینی حتما بررسی شود .
پروتئین داخل جو طی یک استاندارد کیفی بررسی می شود.
جوی داخلی کشور ما از لحاظ پروتئین بسیار غنی می باشد .
اما متاسفانه به دلایلی برای تامین نیاز جو به خوراک های دامی خارجی هم نیاز داریم .
برای مثال استان گلستان تنها ده درصد جو تولید می کند .
که نسبت به نیاز کشور بسیار کم است . زمین های زیر کشت جو در کشور ما بسیار کم هستند .
و این یکی از علل واردات جو  است . اما محصولات خارجی با قیمت مناسب تر و کیفیت نسبتا خوب و راضی کننده به کشور ما می آیند .
از طریق بنادر هم ترخیص می شوند . در ادامه نام برخی از این بنادر را خواهیم برد .

برخی از بنادر مهم در ترخیص محصول جو :

۱- بندر انزلی
۲- بندر امیر آباد
۳- بندر نوشهر
۴- بندر امام
برای کسب اطلاعات به روز تر به لینک های در متن مراجعه نمایید .
انواع سبوس دامی دوکوب