نحوه خرید جو روسیه خوراک دام در کشور

نحوه خرید جو روسیه خوراک دام در کشور با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و فضای اینترنت بسیار آسان تر و بهتر از زمان گذشته شده است .

خرید جو روسیه  در حال حاضر برای دام داران رونق بسیاری را به ارمغان آورده است .

خرید جو روسیه  از لحاظ ارزش غذایی این محصول ،برای دام داران به نوعی حیاتی محسوب می شود .

محصول جوی کشور هایی که به واردات آن می پردازند باید از یک استانداراد کیفی پیروی کند .

استانداردی که تغذیه ی این جانداران را با کیفیت مرغوب خود پوشش دهد .

پروتئین داخل جو از لحاظ این که به تامین انرژی دام می پردازد ، بسیار مهم است .

اما اهیمت ویژه ی آن تاثیری است که روی آهنک رشد دام می گذارد .

تسریع آهنگ رشد دام وظیفه ی پروتئین داخل محصول جو است .

طبق استاندارد کیفی میزان پروتئین داخل محصول جو باید در حدود چهار درصد باشد .

علاوه بر آن اهمیت دیگر این محصول در این است که غنی سازی شیر دام را هم صورت می دهد .

بسیار واضح است که اکثر کیفیت خوراک دامی روی عواید حاصل از دام و پس از آن روی سفره ی خانوار ها بسیار مشهود و واضح است .

در ادامه برخی از انواع عواید حاصل از دام را معرفی خواهیم کرد.

برخی از عواید و انتفاعات حاصل از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
وب سایت جامع ما  و وب سایت گندم و جو  در خدمت رسانی در رابطه با این محصولات به صورت مستمر به روز می شود .

سبوس درجه یک