میزان نرخ فروش محصول جو خارجی امروز در کشور

میزان نرخ فروش محصول جو خارجی در کشور با توجه به درگاه های وارداتی این محصول به دست می آید . اهمیت آن در تضمینی بودن قیمت به دست آمده است .

جو خارجی امروز  با توجه به اهمیت این محصول به کشور وارد می شود .

بسیار ساده است تا بتوان جو خارجی امروز را با دیگر محصولات داخلی از لحاظ قیمت مقایسه نمود .

جو های تولید داخل بسیار با کیفیت است .

و پروتئین خوبی را داخل خود جای داده است .

اما نکته ی بسیار مهم تر این است که اگر برای دام داران مقرون به صرفه نباشد ، اقدام به خریداری آن نمی کنند . مقرون به صرفه بودن محصولات جو به این معنی است که روی سود حاصل از دام اثر گذار باشد .

حقیقت امر این است که خوراک های دامی بیش از نصف هزینه های دامی را در خود جای داده اند .

اهمیت خوراک های دامی نه فقط در سود دام داران بلکه روی انتفاعات جامعه هم اثر ویژه ای دارد .

دستگاه های نظارتی روی قیمت این محصولات نظر ویژه ای دارند .

هم چنین کیفیت این محصولات خوراک دامی باید برای دام دار راضی کننده باشد .

کشور های متفاوتی به تولید این محصول می پردازند که در ادامه ی همین مقاله برخی از آن ها رامعرفی خواهیم نمود .

برخی از کشور های تولید کننده ی جو :

۱- کشور آلمان
۲- کشور روسیه
۳- کشور قزاقستان
۴- کشور برزیل
۵- کشور اوکراین
آگاهی دادن به دام داران را با کمک وب سایت کهن ترید  و وب سایت گندم و جو انجام داده ایم .

قیمت جو خارجی