میزان نرخ فروش انواع محصول جو خارجی در حال حاضر در کشور

میزان نرخ فروش انواع محصول جو خارجی در حال حاضر در کشور ما به علت تفاوت های این محصولات با یک دیگر تفاوت های ویژه و معنا داری دارد .

انواع جو خارجی را می توان به دسته های مختلف تقسیم کرد .

اما نکته ی بسیار مهمی در این تقسیم بندی ها وجود دارد .

این که انواع جو خارجی کیفیت یکسان ندارند .

ضمنا هزینه ی حمل و نقل هم ممکن است در هزینه های این محصولات نقش داشته باشد .

به همین دلیل است که باید دسته بندی آن را بشناسیم .

اولین دسته بندی این محصولات در کشور ما به طرز زیر است .

به این صورت که جو به دو دسته جوی داخلی و جوی خارجی تقسیم می شود .

شناخت جوی داخلی بسیار آسان است .

جوی داخلی کشور ما بسیار درشت و با کیفیت است .

اما به دلیل عرضه ی پایین قیمت کمی دارد .

و علاوه بر قیمت کم تر باعث شده است تا نیاز دام داران و طیور داران را به طور کامل براورده نکند .

اما جو های خارجی خود به دسته های زیادی تقسیم می شود .

اولین تقسیم در رابطه با محل تولید این محصول است .

اما برای مثال جوی کشور روسیه به دو شکل جوی سفید و جوی معمولی نیز تقسیم می شود .

در ادامه ی همین خبر برخی دیگر از کشور هایی که جوی معروف دارند را معرفی می کنیم .

جو هایی که علاوه بر کیفیت با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده می رسند .

برخی از جو های خارجی :

۱- جو آلمان
۲- جو اوکراین
۳- جو قزاقستان
۴- جو روسیه
۵- جو برزیل
وب سایت گندم و جو  و علاوه بر آن وب گاه کهن ترید  برای معرفی این محصولات ایجاد شده است .

قیمت جو خارجی