میزان قیمت محصول جو بندر انزلی در کشور

برای دریافت میزان قیمت محصول جو بندر انزلی در کشور با پیچیدگی های معمول بازار دست و پنجه نرم نمی کنیم . بلکه با یک جستجوی ساده به هدف می رسیم .

جو بندر انزلی  در شمال کشور ترخیص می شود .

محصولات خوراک دامی در بنادر مجهز ترخیص و انبار داری می شوند. .

یکی از این محصولات جو بندر انزلی  است .

خریداران برای دریافت محصول جو با تنوع بسیار زیادی رو به رو هستند .

این محصولات در داخل کشور ما ابتدا به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم می شود .

جوی داخلی خود کشور ما خوش بختانه کیفیت بسیار بالایی دارد .

اما به دلیل کم بودن عرضه ی این محصول قیمت بالا تری نیز دارد .

علت پایین بودن عرضه ی این محصولات را هم به سادگی در من بودن زمین های کشت محصولات خوراک دامی می توان جستجو کرد .

اما با این وجود مسئولین قول هایی در رابطه با بالا بردن این زمین ها داده اند .

جوی خارجی هم با توجه به کشور تولید کننده انواع متفاوتی دارد .

برای مثال کشور روسیه جوی سفید و جوی زرد دارد .

جوی سفید بسیار مرغوب می باشد . شکل ظاهری آن هم کاملا مشخص می باشد .

در ادامه ی همین خبر بعضی از بنادری که به ترخیص و انبار داری محصولات خوراک دامی می پردازند را معرفی خواهیم نمود .

برخی از بنادر ترخیص جو :

۱- بندر نوشهر
۲- بندر انزلی
۳- بندر امیر آباد
۴- بندر امام
وب سایت های گندم و جو  و کهن ترید  برای معرفی انواع غله های دامی طراحی شده اند .

جو دامی ایران