میزان قیمت روز انواع محصول سبوس برنج در کشور ما

میزان قیمت روز انواع محول سبوس برنج در کشور ما متغیر است . علت تغییرات این محصولات هم در متفاوت بودن کیفیت و شکل آسیابانی این محصولات است .

قیمت سبوس برنج در کشور ما بسیار مهم است .

زیرا این محصول بسیار با ارزش و مهم است .

در قیمت سبوس برنج عوامل زیادی دخیل است .

یکی از این عوامل قیمت کالا های جانشین است .

کالا های جانشینی مثل سبوس های برنج و سبوس های گندم بسیار مهم هستند .

در آنالیز محصولاتی مانند برنج نتایج خوبی به دست آمده است .

پروتئین داخل این محصول بسیار مناسب است .

به همین علت است که در کنساتنره های دامی نقش مهمی دارند .

بعد از جدا شدن پوسته از محصول برنج چند مدل سبوس به دست می آید .

در ادامه به معرفی انواع این سبوس ها خواسم پرداخت .

انواع این سبوس ها قیمت های متفاوتی هم دارند .

زیرا شیوه ی شالی کوبی آن روی خود آن هم اثر دارد .

و در خواص آن هم به نوعی موثر می باشد .

این محصولات باید با انواع خوراک های دیگر نیز ترکیب شود .

برای مثال سبوس محصول برنج با سبوس گندم ترکیب شود .

معرفی انواع این محصولات تاثیرات مهمی در علم دام داران دارد .

زیرا موجب می شود تا با علم بیش تری خوراک دام داری ها را تامین کنند .

معرفی انواع سبوس محصول برنج :

۱- سبوس برنج دو کوب
۲- سبوس نرم
۳-سبوس مخلوط
۴- پوسته کامل (شلتوک)
وب سایت گندم و جو  و کهن ترید در معرفی این محصولات دخیل می باشد .

انواع سبوس دامی دوکوب