میزان قیمت روز انواع محصول جو دامی در کشور به چه صورت است ؟

میزان قیمت روز انواع محصول جو دامی در کشور به چه صورت است ؟ دام داران برای شناخت انواع این محصولات چه روش هایی را می شناسند ؟

قیمت جو دامی  برای سود خالص دام داران بسیار مهم است .

برای شناخت قیمت جو دامی  باید قیمت ارز و دیگر مسائل را مد نظر داشت .

محصولات جوی خوراک دامی در کشور ما با توجه به مسائلی مثل قیمت ارز ، ارزش گذاری می شود .

اما به علت ضرورت وجود این محصولات نظارت های ویژه ای روی آن صورت می گیرد .

محصول جو منشا و خاستگاه دقیقی ندارد .

اما افراد زیادی آن به کشور های آسیای شرقی و خاور دور نسبت می دهند .

محصولی مانند جو در کشور ما هم به میزانی تولید می شود .

اما جوی داخلی کشور ما اندکی از دیگر کشور ها گران تر می شود .

علت این مسئله در این است که دام داران ، به محصولات جوی زیادی نیاز دارند .

اما جوی داخلی کشور ما به علت کم بودن زمین های زیر کشت کفاف میزان تقاضا را نمی دهد .

با این وجود خوش بختانه جوی داخلی کشور ما بسیار با ارزش است .

زیرا پروتئین داخل آن در حدود چهار درصد می باشد .

استاندارد کیفی این محصولات در همین حدود می باشد .

در ادامه برخی از غله های دامی مناسب را معرفی خواهیم نمود .

برخی از غله های دامی مهم و با ارزش :

۱- جو
۲- گندم
۳- ذرت
۴- انواع کنجاله ها
۵- سویا
برخی از سایت ها مانند گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  به معرفی غله ها و نهاده های دامی می پردازند .

سبوس جو درجه یک