میزان قیمت خرید محصول جو روسیه امروز در کشور ما

میزان قیمت خرید محصول جو روسیه امروز در کشور ما به صورت ویژه ای مشخص و معین می شود . اما چگونگی دستیابی به قیمت ها مهم می باشد .

قیمت جو روسیه  در همه جای جهان با توجه به معیار های خاص و ویژه ای معین می شود .

از جمله ی این معیار ها می توانیم به قیمت ارز اشاره کنیم .

قیمت جو روسیه  اهمیت بسیار زیادی هم دارد.

زیرا یکی از مهم ترین غله های دامی جوی سفید می باشد .

جوی سفید رنگ مرغوبیت ویژه ای دارد .

علاوه بر آن شکل ظاهری خوبی را هم دارد .

که باعث می شود تا دام داران و فعالان صنعیت طیور برای خرید آن با هم رقابت کنند .

جو به طور کلی خاستگاه مشخصی ندارد .

اما برخی آن را به کشور های آسیای شرقی و خاور دور نسبت می دهند .

با این حال این محصول به علت ارزش بسیار بالایی که دارد در همه جای جهان یافت می شود .

به خصوص کشور ما که یکی از نقاط بسیار مهم در تولید این محصول است .

اما متاسفانه تولید بالایی ندارد .

زیرا زمین های زیر کشت زیادی نیستند که بتوانند نیاز خود کشور را حتی تامین کنند .

با این حال می توان گفت جوی داخلی ما از کیفیت بالایی بر خوردار هستند .

در ادامه ی همین خبر می توان برخی از نهاده های مهم دامی را معرفی و به معرض رساند .

برخی از انواع نهاده های مهم دامی :

۱- جو
۲- گندم
۳- سویا
۴- ذرت
۵- انواع کنجاله ها
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  نیز معرفی انواع غله های دامی را بر عهده گرفته اند .

جو دامی ایران