میزان قیمت خرید انواع نهاده جو خارجی در حال حاضر در کشور

میزان قیمت خرید انواع نهاده جو خارجی در حال حاضر در کشور ما تحت نظر و کنترل سازمان های نظارتی و کنترل خوراک های دامی و قیمت آن است .

قیمت جو خارجی را عوامل زیای معین می کند .

اما یکی از مهم ترین فاکتور ها در قیمت جو خارجی و دیگر نهاده های دامی  چیست ؟

در عمل نوسانات بازار ارز اثر ویژه ی خود را روی انواع کالا ها می گذارد .

و هرگز نمی توان آن را انکار کرد .

اما با این وجود دولت با توجه به برخی سیاست ها اقدام به ثابت نگاه داشتن این قیمت ها کرده است .

اما علت اصلی این امر چیست ؟

بهتر است بدانید خوراک های دامی برای جوامع بشری بسیار مهم هستند .

زیرا جانوران اهلی یکی از منابع تغذیه ی بشر هستند .

دقیقا به همین دلیل و علت است که همواره خوراک های دامی مورد ارزیابی قرار می گیرند .

محصولی مانند جو خاستگاه معینی ندارد .

البته برخی از محققان آن را به خاور دور یعنی کشور های آسیای شرقی نسبت می دهند .

اما امروز اکثر کشور های جهان در تولید جو خود کفا شده اند .

کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست .

اما به علت عرضه ی کم این محصولات ، قیمت آن به نسبت بالا است .

دام داران و طیور داران هم باید با احتساب هزینه ها به مطلوبیت برسند .

به همین دلیل به انتخاب محصولات مقرون به صرفه تر روی می آورند .

در ادامه برخی از محصولات با ارزش معرفی خواهد شد .

برخی از محصولات خوراک دامی مهم :

۱- جو
۲- گندم
۳- ذرت
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها

قیمت جو خارجی