میزان قیمت خرید انواع جو خارجی امروز در کشور

میزان قیمت خرید انواع جو خارجی امروز در کشور ما با توجه به مسائل اساسی معین می شود . از جمله ی آن مسائل می توان به قیمت ارز اشاره نمود .

قیمت جو خارجی  با توجه به عوامل بسیار متعددی مشخص می شود .

برای فهمیدن قیمت جو خارجی  در ابتدا باید انواع متفاوت این محصول را شناخت .

محصولی مانند جو با توجه به مبدا صادر شدن این محصول نام گذاری می شود .

اما این تمام ماجرا نیست . حتی محصولاتی که از یک کشور هم وارد شده اند ، با هم متفاوت هستند .

برای مثال کشور روسیه دو نوع جوی معروف دارد .

جوی سفید رنگ روسیه و جوی زرد رنگ از انواع این محصولات هستند .

دام داران به سادگی می توانن جوی سفید رنگ را به خوبی تشخصی دهند .

جوی سفید کشور روسیه مرغوبیت بسیار بالایی نیز دارد .

کشور های دیگری هم غیر از کشور ایران هستند که به واردات جو می پردازند .

که در ادامه ی مطلب به آن اشاره خواهیم نمود .

اما کشور ما خود به تولید محصول جو می پردازد. خوش بختانه جوی داخلی کشور ما کیفیت بسیار بالایی دارد .

از لحاظ استاندارد کیفی می توان گفت در حدود چهار درصد پروتئین در داخل جو موجود می باشد .

اما جوی داخلی متاسفانه به علت عرضه ی کم اندکی گران تر به حساب می آید .

برخی از کشور های وارد کننده ی محصول جو :

۱- کشور ایران
۲- کشور عراق
۳- کشور افغانستان
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید معرفی انواع غله های دامی را بر عهده گرفته است .

جو دامی ایران