میزان قیمت انواع محصول جو روسیه در حال حاضر

میزان قیمت انواع محصول جو روسیه در حال حاضر با توجه به فاکتور های متفاوتی معین می شود . قیمت کالای جانشین و کالا مکمل از این فاکتور ها هستند .

جو روسیه به علت تنوعی که در خود دارد قیمت های متفاوت تری را به خود می پذیرد .

اما مهم ترین نکته این است که دام داران محصولی مقرون به صرفه برای خود بیابند .

جو روسیه  دو مدل جوی سفید و جوی زرد دارد که معروف هستند .

نوع سفید این محصول از لحاظ ظاهری کاملا مشخص است .

مرغوبیت بسیار زیادی نیز دارد .

اما ارزش غذایی این محصولات ، باید به استاندارد خاصی رسیده باشد .

منظور از استاندارد این است که پروتئین داخل جو حداقل در حدود چهار درصد باشد .

اما نکته ی دیگر علاوه بر پروتئین ، فیبر و نشاسته ی این محصول است .

نشاسته ی داخل جو از گندم کم تر می باشد .

به همین دلیل است که هضم بسیار سادی تری برای حیوانات تک معده ای دارد .

از جمله ی حیوانات تک‌ معده ای می توان به طیور اشاره نمود.

این محصو‌ل دانه های بسیار خوش بویی دارد .

خوش بو‌ بودن دانه ها موجب می شود تا اشتهای دام تحریک شود .

در ادامی همین خبر برخی دیگر از کشور هایی که علاوه بر کشور خود ، به تامین خوراک دامی کشور های دیگر می پردازند ، اشاره خواهیم نمود .

برخی از کشور های صادر کننده ی جو :

۱- کشور روسیه
۲- کشور آلمان
۳- کشور قزاقستان
۴- کشور برزیل
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  معرفی غله های دامی را بر عهده دارد .

انواع جو