میزان قیمت امروز انواع محصول جو خارجی در کشور ما

میزان قیمت امروز انواع محصول جو خارجی در کشور ما با توجه به قیمت کالا های جانشین و کالا های مکمل مهم معین می شود و اهمیت زیادی دارد .

قیمت جو  برای چه دسته ای از افراد جامعه مهم است .

چگونه می توان قیمت جو  را به صورت تضمینی به دست آورد ؟

جو یکی از محصولات مهم و کلیدی در صنایع دامی است .

علت اهمیت زیاد محصولی مانند جو در ارزش غذایی آن است .

اما پیش از اشاره کردن به ارزش غذایی بهتر است بدانیم خاستگاه جو کجاست ؟

محصول جو خاستگاه مشخصی و معینی ندارد .

اما برخی آن را به کشور های خاور دور نسبت می دهند .

این محصول سرشار از فیبر ، پروتئین و نشاسته می باشد .

پروتئین داخل این غله مانند آجر های یک ساختمان عمل می کند .

برای بدن جانداران اهمیت بسیار زیادی دارد .

فیبر هم برای گوارش نقش مهم و کلیدی ایفا می کند .

اما مهم ترین مزیت این محصول نسبت به گندم این است که نشاسته ای دارد که متناسب تقسیم شده است .

به این معنا که نشاسته ی آن از گندم کم تر است .

و در نهایت کم تر بودن نشاسته به هضم ساده تر آن منجر خواهد شد .

در ادامه ی همین خبر برخی از کشور های صادرات جو را معرفی خواهیم نمود .

این کشور ها با توجه به عرضه ی زیاد این محصول قیمت خوبی را برای آن انتخاب کرده اند .

برخی از کشور های صادرات جو :

۱- کشور اوکراین
۲- کشور روسیه
۳- کشور قزاقستان
۴- کشور آلمان
۵- برزیل
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  معرفی غله های دامی را عهده دار است .

جو بندر انزلی