میزان قیمت امروز انواع جو در حال حاضر در کشور

میزان قیمت امروز انواع جو در حال حاضر در کشور های مختلف با توجه به نیاز به محصولات داخلی و خارجی و ضرورت واردات  متفاوت شده است .

انواع جو با توجه به مبادی متفاوتی که به تولید این محصول می پردازند ،با هم فرق دارد .

برای شناخت بهتر انواع جو  به منشا این محصول اشاره می کنیم .

منشا و خاستگاه محصول جو به صورت کامل مشخص نشده است .

اما برخی این محصولات را به کشور های خاور دور و آسیای شرقی نسبت می دهند .

ارزش غذایی محصولات خوراک دامی مهم ترین نکته است .

دام دارانی که قصد دارند محصولات و عواید حاصل از دامی داشته باشند که با کیفیت باشد ، در پی محصولات خوراک دامی خوب هستند .

حقیقت امر در این نهفته است که محصولات خوراک دامی به صورت مستقیم با سفره و زندگی خانوار ها در ارتباط است

. به همین دلیل است که دام دارانی که قصد دارند در این ساز و کار بمانند ، باید خوراک دامی با کیفیت انتخاب کنند . محصولی مانند جو سرشار از پروتئین ، فیبر و نشاسته است .

با این حال نشاسته ی داخل محصول جو از گندم کم تر است .

به همین دلیل است که هضم بسیار ساده تری را برای دام رقم می زند .

در ادامه برخی از انواع خوراک های دامی را معرفی خواهیم نمود .

برخی از انواع خوراک های دامی :

۱- گندم
۲- جو
۳- ذرت
۴- انواع کنجاله ها
۵- سویا
وب سایت کهن ترید  و وب سایت های گندم و جو  هم به معرفی غله های دام می پردازند .

و برای دام داران بسیار با اهمیت است که اطلاعات خوبی داشته باشند .

جو روسیه