مقدار قیمت روز انواع محصول جو در کشور چقدر است ؟

مقدار قیمت روز انواع محصول جو در کشور چقدر است ؟ چه روش هایی برای خرید انواع محصولات خوراک دامی در کشور ما و دیگر کشور ها وجود دارد ؟

قیمت انواع جو  در کشور های خاورمیانه ای با توجه به داخلی و خارجی بودن آن معین می شود .

اما این تنها معیار تعیین قیمت انواع جو  نیست .

محصولات جوی خوراک دامی از لحاظ ارزش غذایی در بالا ترین سطح ممکن برای دام و طیور قرار دارد .

اما علت بالا بودن ارزش این محصولات در چیست ؟

آیا می دانید نقش پروتئین برای افراد زنده چیست ؟

خوب است بدانید که پروتئین دقیقا مانند آجر های یک ساختمان برای بدن جان داران و به خصوص دام نقش ایفا می کند . اما مهم ترین علت ارزش پروتئین برای دام چیست ؟

در حقیقت علاوه بر سلامت بدن جاندار برای تسریع رشد دام هم اثر گذار است .

سرعت دادن به رشد دام برای بهره برداری سریع تر از دام بسیار مهم است .

اما علاوه بر آن روی عواید حاصل از دام هم اثرات مهم و ویژه ای دارد .

از جمله ی مهم ترین آن ها این که غنی سازی شیر دام با این محصولات و پروتئین داخل آن ها صورت می گیرد .

انواع دیگر خوراک های دامی هستند که در ادامه ی همین مطلب می توان آن را معرفی نمود .

غله های دامی مهمی که برای رشد و نمو با کیفیت دام به نوعی ضروری به حساب می آیند .

برخی از انواع خوراک های دامی مهم:

۱- گندم
۲- جو
۳- ذرت
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها
وب گاه کهن ترید  و وب سایت گندم وجو برای معرفی غله های دامی اهمیت دارند .

سود جو خارجی