مرکز فروش انواع سبوس جو مرغوب در کشور ما چگونه پیدا می شود ؟

مرکز فروش انواع سبوس جو مرغوب در کشور ما چگونه پیدا می شود ؟ چگونه می توان بهترین شکل این محصولات در جامعه را شناخت و استفاده نمود ؟

سبوس جو مرغوب یکی از محصولات خوراک دامی مهم و کلیدی است .

شناخت سبوس جو مرغوب اما به سادگی صورت می پذیرد .

زیرا این محصول قدمت طولانی دارد .

سبوس از محصول جو به دست می آید .

و ارزش غذایی این محصول را حفظ می نماید .

به همین دلیل مهم است که خود جو را شناسایی نماییم .

محصول جو یکی از انواع متعدد خوراک های دامی است .

محققان موفق به شناسایی خاستگاه این محصول نشده اند .

اما برخی از آن ها این محصول را به کشور های آسیای شرقی نسبت می دهند .

اما امروزه در بیش تر کشور های جهان جو وجود دارد .

سبوس به معنای پوست محصول است .

سبوسی که جو دارد تمامی ارزش غذایی آن را حفظ نموده است .

به همین علت است که دام داران از این محصول استقبال می کنند .

زیرا با وجود ارزان بودن ، با ارزش است .

و به تامین پروتئین مورد نیاز دام می پردازد .

و علاوه بر پروتئین گوارش دام را به عمل کرد بهتری می اندازد .

خود محصول جو بوی بسیار خوبی دارد .

بوی خوبی که به تحریک اشتهای دام منجر می شود .

همین بوی خوب در سبوس محصول جو هم موجود است .

برخی از کشور های صادر کننده ی جو :

۱- کشور اوکراین
۲- کشور روسیه
۳- کشور برزیل
۴- کشور قزاقستان
۵- کشور آلمان
وب گاه های داخلی ما و وب سایت جامع  هم کمک های شایانی در رابطه با این محصولات صورت می دهند .

سبوس جو مرغوب