قیمت فروش انواع محصول جو روسیه خوراک دام

قیمت فروش انواع محصول جو روسیه خوراک دام را چه عواملی معین می کند؟ چگونه می توان مقرون به صرفه ترین قیمت و کیفیت را یافت؟

جو روسیه  یکی از انواع متعدد و بی شمار محصولات خوراک دامی است .

جو روسیه  را می توان جزو محصولات با کیفیت بر شمرد.

یکی از انواع محصولاتی که از روسیه به کشور وارد می شود جوی سفید نام دارد.

این محصول از لحاظ کیفیت از انواع مرغوب به شمار می رود .

از لحاظ ظاهری می توان محصول جوی سفید را به خوبی تشخیص داد .

چگونگی واردات این محصول به کشور از طریق بنادر است .

بنادر داخل ایران باید تجهیزات لازم جهت انبار داری و ترخیص محصولات خوراک دامی را داشته باشند .

بندری مانند بندر امیر آباد در این امر بسیار مجهز است ، محصول جو به صورت درسته و نیم کوب استفاده می شود . برای شناخت این محصول ابتدا باید منشا و خاستگاه آن را شناخت.

برخی این محصول را به کشور های آسیای شرقی و خاور دور نسبت می دهند .

اما به طور عمومی هنوز خاستگاه مشخصی برای این محصول پیدا نشده است.

چگونگی دستیابی به اطلاعات جو و دیگر محصولات:

رسیدن به اطلاعات محصولات خوراک دامی با توجه به پیشرفت های تکنولوژی بسیار ساده شده است .

تنها کافی است به درگاه ها و شبکه های ارتباطی شرکت های واردات این محصولات مراجعه کنید .

محصول جو طرف دار های بسیار زیادی در بین دام داران دارد .

زیرا این محصول بسیار مغذی و ارزشمند می باشد .
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید (برای اطلاعات خوراک دامی مفید است .

جو بندر انزلی