قیمت فروش انواع محصول جو خارجی امروز در کشور

قیمت فروش انواع محصول جو خارجی امروز در کشور ما با توجه به عواملی همچون قیمت کالا های مکمل و علاوه بر آن قیمت کالا های جانشین صورت می گیرد .

محصول جو خارجی  انواع متعدد و مختلفی دارد .

نکته ی بسیار مهم در خریدوفروش محصول جو خارجی  انتخاب نوعی است که نیاز اساسی دام دار را رفع کند و به نوعی مقرون به صرفه محسوب گردد .

محصولات غله ای وخوراک دامی به این علت تحت نظارت مستقیم دستگاه های مسئول قرار دارند که دارای اهمیت ویژه برای دام داران هستند .

علاوه بر دام داران به صورت مستقیم روی زندگی افراد جامعه نیز موثر هستند .

محصولی مانند جو سرشار از فیبر ، نشاسته و پروتئین می باشد .

فیبر داخل جو برای دستگاه گوارش دام بسیار با اهمیت است .

زیرا موجب عملکرد بهتر دستگاه گوارش دام می شود .

دانه های جو بسیار خوش بو هستند .

خوش بو بودن دانه های جو تحریک اشتهای دام را رقم می زند .

اما نکته ی اصلی و مهم این محصولات در پروتئین داخل جو می باشد .

پروتئین داخل محصول جو غنی سازی شیر دام را بر عهده دارد.

اما این تمام ماجرا نیست . بلکه تسریع رشد دام هم با این محصول است که انجام می گیرد .

برخی از بنادر ترخیص محصول جو :

۱- بندر نوشهر
۲- بندر انزلی
۳- بندر امام
۴- بندر نوشهر
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  عهده دار معرفی غله های دامی هستند .

انواع جو