انواع سبوس دامی دوکوب

قیمت فروش انواع جو دامی

قیمت فروش انواع جو دامی در بازار ارز و بازار عرضه و تقاضا شکل می گیرد. چگونه می توان به این قیمت ها به سادگی دست پیدا کرد؟

انواع جو دامی  در کیفیت ها و قیمت های بسیار متنوع در داخل کشور یافت می شود.

بنادر بازرگانی وظیفه ی ترخیص این محصولات را در داخل کشور بر عهده دارند.

کشور هایی که واردات این محصول را بر عهده دارند جهت رفع نیاز دام این اقدام را صورت می دهند.

عرضه ی بالای این محصول در داخل کشور موجب کم تر شدن قیمت آن می شود که در نهایت به سود دام دار است.

برخی از کشور های وارد کننده ی محصول جو:

۱- کشور ایران
۲- کشور عراق
۳- کشور افغانستان
چرایی واردات این محصول در بالا گفته شده است.

در داخل کشور نیز تولیدات جو صورت می گیرد.

حتی به گفته ی نهاد های مسئول این محصولات نیز عرضه ی بیشتری خواهند داشت.

زیرا برخی از زمین های زراعی زیر کشت این محصولات به بهره برداری نزدیک شده اند.

اما به علت هایی جوی داخلی قیمت بیش تری از انواع جو دامی  که به کشور وارد شده اند،دارد.

علت این قیمت بیشتر نیز کیفیت بالای محصول جوی داخلی می باشد.

جوی داخلی با کیفیت بالاتر و قیمت بیش تر، طرف داران خاص خود را دارد.

گروه بازرگانی کهن با طراحی یک وب سایت جامع  انواع غله های دامی را به دام داران معرفی می کند.

ضمن این که وب سایت تخصصی گندم و جو  به معرفی صرف این محصول برای دام داران می پردازد.
دام داران آگاهی لازم از این محصولات را به صورت حیاتی نیاز دارند.