قیمت فروش انواع جو بندر انزلی در کشور

قیمت فروش انواع جو بندر انزلی  در کشور با توجه به تقاضای زیاد این محصول روزانه به صورت مستمر باید در دسترس مشتریان قرار بگیرد.

جو بندر انزلی یکی از انواع جو هایی است که از خارج از کشور وارد می شود .

جو بندر انزلی  در محلی که ترخیص می شود باید نزدیک به محل استفاده ی دام دار باشد .

علت این مسیله در این جا است که هر چه محل خریداری خوراک دام به محل مصرف نزدیک تر باشد سود دام دار بیشتر می شود .

طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است هزینه های دام داری بسیار زیاد است .

اما بیش از نیمی از این هزینه ها صرف خوراک دامی می شود .

هر چه این هزینه ها کم تر شود به دنبال آن کیفیت محصول حفظ گردد  سود دام دار بیش تر می شود .

سود دام داران تنها علت اهمیت خوراک های دامی نیست .

خوراک های دامی به صورت مستقیم روی عواید حاصل از دام اثر گذار است .

تسریع آهنگ رشد دام با توجه به پروتیین داخل جو صورت می گیرد .

علاوه بر آن غنی سازی شیر دام هم با توجه به پروتیین داخل جو صورت می گیرد .

دام علاوه بر جو به دیگر انواع خوراک های دامی هم نیاز دارد .

برای رشد و انرژی دام بسیار مفید می باشد .

دیگر انواع خوراک های دامی مورد نیاز دام :

1-گندم

2-ذرت

3-سویا

4-جو

5-انواع کنجاله ها

وب سایت کهن ترید  و وب سایت گندم و جو  برای اطلاع رسانی به دام داران ایجاد شده است .

خرید جو روسیه