قیمت روز محصول جو روسیه خارجی در بندر

قیمت روز محصول جو روسیه خارجی در بندر را عوامل متعددی معین می کند . از جمله ی آن می توان به هزینه حمل و نقل این کالاها اشاره کرد .

محصول جو  به دسته های متعددی تقسیم می گردد.

با این حال تمام انواع متعدد محصول جو از یک استاندارد کیفی خاص بهره ور هستند .

برای مثال می توان گفت پروتئین داخل این محصول باید در حدود چهار درصد باشد .

با میزان بالای پروتئین این محصول دام در رشد خود سرعت بیشتری پیدا می کند .

علاوه بر این موضوع غنی سازی شیر دام هم با پروتئین داخل محصول جو صورت می گیرد .

عواید حاصل از دام با توجه به کیفیت این محصولات شکل بسیار خوبی به خود می گیرند .

محصولات غله ای و خوراک دامی در حال حاضر به دسته های متعددی تقسیم می گردد .

انواع این محصولات به تامین مواد معدنی و ویتامین مورد نیاز دام می پردازند .

جو خاستگاه معین و مشخصی ندارد .

اما برخی آن را به کشور های خاور دور و آسیای شرقی نسبت می دهند .

جو به دو شکل مرغوب و معمولی موجود می باشد .

شکل ظاهری جوی مرغوب کاملا مشخص می باشد .

جو به شکل دیگری نیز موجود می باشد .

این محصول به دو شکل درسته و نیم کوب نیز در دسترس دام داران قرار گرفته است .

برخی از انواع عواید حاصل از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  عهده دار معرفی غله های دامی هستند .

جو دامی ایران