قیمت روز محصول جو روسیه خارجی امروز در کشور

قیمت روز محصول جو روسیه خارجی امروز در کشور به سادگی یک جستجوی اینترنتی است . اطلاعات دقیق و ارزشمندی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد .

جو روسیه  با توجه به ظاهری که دارد به سادگی قابل تشخیص است .

جو روسیه  هم نوع سفید و هم نوع معمولی آن را شامل می شود .

نوع سفید این محصول بسیار مرغوب بوده و مورد نظر دام داران می باشد .

کشور ما خود در تولید جو بسیار پیشرفته است .

جوی داخلی ایران از لحاظ کیفیت بسیار مورد توجه می باشد .

پروتیین داخل جوی ایرانی هم چهار درصد است .

این درصد در واقع به تامین نیاز های دام می پردازد .

پروتیین داخل جو موجب می شود تا شیر دام بسیار غنی شود .

موجب تسریع رشد دام نیز می شود .

آهنگ رشد دام تحت تاثیر پروتیین نیز قرار دارد .

فیبر داخل جو برای دستگاه گوارش دام بسیار مهم می باشد .

نشاسته ی داخل جو به نحوی اندک است که موجب می شود مورد هضم بسیار بهتر دام قرار بگیرد .

برخی از انواع خوراک های دامی مورد نیاز دام :

1-گوشت

2-شیر

3-پشم

وب سایت گندم و جو به معرفی همین دو محصول می پردازد . .وب گاه کهن ترید  نیز به معرفی انواع غله های دامی می پردازد .

جو خارجی زودبار