قیمت خرید انواع محصول جو خارجی در بندر

قیمت خرید انواع محصول جو خارجی در بندر فاکتور های متفاوتی دارد . اما مهم ترین فاکتور هنگام خرید محصولات دامی توجه به کیفیت آن ها می باشد .

انواع محصول جو  با توجه به نوع و کیفیت های متعدد آن ، قیمت های متفاوتی را به خود می گیرد .

انواع محصول جو  به علت مغذی بودن نیز برای دام داران در اولویت قرار گرفته است .

منظور از اولویت این است که دام داران در پی محصول جویی هستند که بتواند کیفیت مورد نظر آن ها را داشته باشد . زیرا همان طور که می دانید محصولات خوراک دامی برای تک تک افراد جامعه اهمیت دارند .

این نوع از محصولات در حال حاضر به علت این که تمام موارد مورد نیاز دام را ، تأمین می کند ، قیمت های متفاوتی را با توجه به کیفیت نیز به خود می گیرد .

برای مثال کشور ما هم اقدام به تولید انواع غله های دامی می کند .

جوی داخلی ایران به دو علت از دیگر محصولات خوراک دامی گران تر است .

اولین علت این است که این محصول کیفیت نسبتا بالایی دارد .

و علت دوم این است که محصول جوی داخلی ایران عرضه ی کم تری دارد .

برخی از انواع محصولات جوی خارجی :

۱- جوی قزاقستان
۲- جوی آلمان
۳- جوی اوکراین
۴- جوی روسیه
۵- جوی برزیل
وب سایت گروه بازرگانی کهن  برای معرفی انواع غله های دامی ایجاد شده است .

علاوه بر آن وب سایت گندم و جو ( صرفا همین دو محصول را به دام داران معرفی می نماید .

جو دامی ایران