قیمت خرید انواع غله سبوس گندم با کیفیت در تهران امسال

قیمت خرید انواع غله سبوس گندم با کیفیت در  تهران امسال با توجه به اهمیت این محصولات و انواع متعدد کیفیت های این محصولات  مشخص خواهد شد .

خرید سبوس گندم  در کشور ما به سادگی صورت می گیرد .

علت اهمیت بالای این محصولات در ارزش غذایی بسیار زیاد  آن است .

کشور ما همواره برای این محصولات ارزش زیادی  قائل است .

و یکی از مهم ترین کشور ها برای مصرف این محصولات به شمار می رویم .

نشاسته ، فسفر و پروتیین از ویژگی های این محصولات هستند که منجر به مقوی بودن این نهاده ها می شوند  .

به همین دلیل می توان این غله را جزو نهاده های ارزشمند دامی دسته بندی نمود .

یکی دیگر  از مهم ترین ویژگی های این محصول در فراوانی نهاده های آن  است .

و علاوه بر آن قیمت این نهاده نسبت به دیگر خوراک های دامی بسیار مناسب است .

و در نهایت باید به هضم بهتر برای دام و طیور  اشاره نماییم .

بهتر است بدانید که بعضی از جان داران تک معده ای هستند .

و البته طیور نیز  جزو این جانوران تک معده ای است .

به همین دلیل برای محصولات دیر هضم  تر از لحاظ گوارشی به زحمت می افتند .

اما هضم بسیار ساده ی این محصول به گوارش این جان داران کمک شایانی می کند .

علاوه بر همه ی این ها  و به نوعی مهم تر از هر چیز باید به پروتئین داخل این محصول اشاره کرد .

گلوتن  که نام پروتین این محصول است برای دام و دیگر جان داران در حکم آجر های یک ساختمان است .

و به همین دلیل است که به آن توجهی ویژه می شود .

برخی از مهم ترین خوراک های دامی :

۱- گندم

۲- جو
۳- ذرت
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها
وب سایت گندم و جو   یکی از مهم ترین درگاه ها جهت خرید و کسب اطلاعات است .

و وب گاه کهن ترید  برای اطلاع رسانی از  انواع خوراک های دامی به دام داران فعال است  .

سبوس گندم دامی کرج